Luumäen rantaosayleiskaavan voimaantulo Tuohtiaisella

Luumäen rantaosayleiskaavan muutos Tuohtiaisella koskien tilaa Kivinuokka 441-420-1-233 tulee voimaan tällä kuulutuksella kunnanvaltuuston 12.4.2021 § 8 hyväksymässä muodossa.

Luumäellä 31.5.2021
Luumäen kunnanhallitus

Kuulutus on nähtävillä kunnan kotisivuilla 3.6. - 12.7. välisen ajan.