Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosehdotus nähtävillä 22.8. – 23.9.2019

Kunnanhallituksen 12.8.2019 § 134 päätöksen mukaisesti Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosta koskien tilaa Haapakallio 1:16 koskeva kaavaehdotus pidetään nähtävillä 22.8. – 23.9.2019  (MRA 19 §).

Asiakirjat ovat nähtävinä oheisina liitteinä sekä Luumäen kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Linnalantie 33, Taavetti, kunnantalon aukioloaikana klo 9 - 15.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänäoloajan päättymistä sähköpostilla osoitteeseen kunta@luumaki.fi tai postitse osoitteella: Luumäen kunnanhallitus, Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kaavan laatija DI Pertti Hartikainen, 0400-425 390, phartikainen@kolumbus.fi tai Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén, 040-844 5593, erik.forsten@luumaki.fi

 

Luumäellä 21.8.2019
Luumäen kunnanhallitus