Ilmoitus nähtävilläolosta, Vesilaitoksen toiminta-alueen päivitys

ILMOITUS NÄHTÄVILLÄOLOSTA

EHDOTUS KOSKIEN LUUMÄEN KUNNAN VESILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN PÄIVITYSTÄ

Luumäen kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 17.06.2021 § 36 asettaa nähtäville 1.7. - 6.9.2021 väliseksi ajaksi ehdotuksen Luumäen kunnan vesilaitoksen toiminta-aluerajauksesta.  Ohessa on ehdotus toiminta-alueen rajauspäivityksestä tämänhetkisiä kiinteistörajoja mahdollisimman hyvin noudattaen. Rajausehdotus toimitetaan pyydettäessä paikkatietoaineistona tarkempaa tarkastelua varten.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 6.9.2021 kello 15.00 mennessä otsikolla ”Muistutus Luumäen kunnan vesilaitoksen toiminta-alueen päivitysehdotuksesta” osoitteeseen kunta@luumaki.fi tai Luumäen kunta / tekninen, Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Erik Forstén erik.forsten@luumaki.fi / 040 844 5593 (lomalla 12.7. – 9.8.2021).

1.7.2021

Luumäen kunta / Tekninen lautakunta