Halmeenpelto-Virastotie-Patteritie asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva ehdotus nähtävillä 12.3. – 13.4.2020

Luumäen kunnanhallitus on 2.3.2020 § 40 päättänyt asettaa Karttaako Oy/Pertti Hartikaisen laatiman, Halmeenpelto-Virastotie-Patteritie asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRA:n 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Asiakirjat ovat nähtävänä 12.3. – 13.4.2020 oheisissa liitteissä sekä Luumäen kunnan teknisellä osastolla, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävänäoloajan päättymistä Luumäen kunnanhallitukselle kunta@luumaki.fi tai os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kaavan laatija Pertti Hartikainen, 0400 425 390, phartikainen@kolumbus.fi sekä Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén 040 844 5593, erik.forsten@luumaki.fi.

Luumäellä 11.3.2020
Luumäen kunnanhallitus