Siirry pääsisältöön

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö

Lasten kasvua ja kehitystä arvioidaan neuvolatarkastusten yhteydessä.

Neuvolalla ja varhaiskasvatuksella on käytössä yhteiset lomakkeet, joiden avulla arvioidaan 1,5- ja 4-vuotiaiden kasvua ja kehitystä. Lomakkeilla kerätään tietoa vanhemmilta, varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta.

Vastauksien avulla saadaan tietoa lapsen motorisista, kielellisistä ja vuorovaikutustaidoista. Yhteistyön tavoitteena on turvata lapsen suotuisa kehitys ja tarpeen vaatiessa antaa varhaista tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Ekhvan sivuilta löytyvät neuvoloiden tarkemmat tiedot ja seurantalomakkeet.

TODO näytetään tuotannossa??