Siirry pääsisältöön
Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu

Kenellä tahansa on oikeus tutustua kunnan asiakirjoihin, jotka ovat julkisia. Lisäksi itseään koskevista salaisistakin asiakirjoista on oikeus saada tieto. Aineisto- ja tietopalveluun sisältyy myös yleinen neuvonta sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse.

Toimintaohjeet

Aineisto- ja tietopalvelupyynnön voi antaa sähköpostitse kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen kunta@luumaki.fi. Älä lähetä sähköpostitse henkilötietojasi, sillä se ei ole tietosuojaa ajatellen turvallinen.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Maksullisuuden tiedot

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621