Avoimet työpaikat

Luumäen kunta ilmoittaa avoimista työpaikoista ja nuorten kesätyöpaikoista pääsääntöisesti tällä sivulla ja Luumäen Lehdessä. 

 

Kaksi toistaiseksi voimassa olevaa luokanopettajan virkaa

Haemme osaavaan joukkoomme 1.8.2019 alkaen kahteen luokaopettajan virkaan aktiivisia ja yhteistyökykyisiä opettajia, jotka omaavat halukkuuden kehittää opetusta yhteisöllisesti omia vahvuuksiaan rohkeasti hyödyntäen ja esiin tuoden.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisuuden lisäksi arvostamme työyhteisö- ja ryhmänhallintataitoja, tieto- ja viestintäteknistä osaamista sekä kykyä huomioida tukea tarvitsevia oppilaita.

Palkka on OVTES:n mukainen. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset tulee lähettää perjantaihin 8.3.2019 klo 12.00 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kunta@luumaki.fi tai postitse osoitteella
Luumäen kunta
Linnalantie 33
54500 Taavetti

Hakemukseen tulee liittää  CV ja selvitys hakijan kelpoisuudesta luokanopettajan virkaan. 

Luumäen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja  tehtävistä
Taavetin koulukeskuksen rehtori Pekka Hyvärinen p. 040 546 2354, etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kolme toistaiseksi voimassa olevaa varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan virkaa

Haemme osaavaan joukkoomme 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatuksen latentarhanopettajien virkoihin aktiivisia ja yhteistyökykyisiä ammattilaisia. Tavoitteenamme on kehittää toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä sekä lisätä lasten osallisuutta arjen toiminnassa ja suunnittelussa.

Taavetin päiväkodissa on haettavissa:

- yksi varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan virka, edellytyksenä esiopetuspätevyys
- yksi varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja virka, jolta ei edellytetä esiopetuspätevyyttä

Jurvalan päiväkodissa on haettavissa:
- yksi varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan virka, edellytyksenä esiopetuspätevyys

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).   Esiopetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä vaadittavat 35 opintoviikon laajuiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista1998/986) taikka lastentarhanopettajan tutkinnon.

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tarjoamme työpaikan, jossa henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan ja jossa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin hyvät työolosuhteet nähdään tärkeinä.Työyhteisöissämme keskustellaan avoimesti ja kehitytään yhdessä. 

Palkka on KVTES:n mukainen. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset tulee lähettää perjantaihin 8.3.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti joko sähköisesti osoitteeseen kunta@luumaki.fi tai postitse osoitteella
Luumäen kunta
Linnalantie 33
54500 Taavetti

Hakemukseen tulee liittää CV ja selvitys hakijan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan virkaan. 

Luumäen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävistä:
Taavetin päiväkodin johtaja Outi Kiviranta 040 7123 534, etunimi.sukunimi@luumaki.fi
Jurvalan päiväkodin johtaja Päivi Kuningas 040-3525 579, etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kesätyöpaikkoja nuorille

Alle 25-vuotiaat luumäkeläisnuoret, jotka ovat joko kouluttautumassa ammattiin tai ovat lukiolaisia, peruskoulun suorittaneita tai peruskoulunsa keväällä 2019 päättäviä, voivat hakea Luumäen kunnan järjestämiä harjoittelijatasoisia kesätyöpaikkoja:
-päivähoidossa Taavetissa ja Jurvalassa
-ulko- tai liikuntapaikkojen hoidossa
-siivouksessa
-liikuntatoimessa
-kerho- ja leiriavustajana
-järjestelyapulaisena kirjastossa
-apulaisena matkailuneuvonnassa ja kirjastossa
-museo-oppaana Kotkaniemessä

Työpaikkaa tulee hakea 28.2. klo 15 mennessä. LIsätietoa tehtävistä ja tarkat hakuohjeet näet täältä.

Hallintojohtajan virka

Luumäen kunnassa on haettavana hallintojohtajan virka. Hallintojohtaja toimii hallinto-osaston osastopäällikkönä ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat valtuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu. Hallintojohtaja vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä toimii kunnan KT-yhteyshenkilönä.

Hallintojohtajan virkaan valittavalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta julkisen hallinnon sihteerin tehtävissä tai muissa vaativissa kunnallishallinnon toimistotehtävissä. Arvostamme hyvää kuntatalouden tuntemusta ja kokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Eduksi luetaan liiketoimintaosaaminen sekä juridiikan tuntemus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on valinnan vahvistamista varten esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään toistaiseksi ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Luumäen kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 15.2.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Luumäen kunnanhallitus, Linnalantie 33, 54500 Taavetti. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kunta@luumaki.fi.

Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen p. 040 – 545 4594, anne.ukkonen ( a ) luumaki.fi
Hallintojohtaja Helena Metsämuuronen p. 040 – 189 3340, helena.metsamuuronen ( a ) luumaki.fi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä p. 040 - 040-569 0256, antti.rama ( a ) luumaki.fi

Luumäellä 18. tammikuuta 2019

Luumäen kunnanhallitus

 

Ilmoittaudu sijaisrekisteriimme

Haemme tarpeen tullen sijaisia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja sivistystoimen muihin tehtäviin. Sijaisuustarpeen ilmetessä olemme yhteydessä sopiviin hakijoihin, jotka ovat ilmoittautuneet sijaisrekisteriimme. Ilmoittaudu tai päivitä rekisterissä olevia tietojasi Kuntarekryssä.

Lisätietoja antavat sivistystoimen esimiehet