Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa tulee hakea tietyille ympäristönsuojeluasetuksessa määrätyille toiminnoille, kuten esimerkiksi karjasuojille ja kivenlouhimoille.


Ympäristöluvan käsittelee joko Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteeri, Kaakkois-Suomen ELY-keskus tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ympäristölupahakemus palautetaan neljänä kappaleena kunnan ympäristönsuojelutoimistoon.

Ympäristölupahakemuslomakkeet löytyvät täältä.

Seuraavat toiminnat voidaan pelkästään rekisteröidä, mikäli ne eivät sijaitse pohjavesialueella: asfalttiasema, jakeluasemat, pienet lämpölaitokset. Alla liitetiedostoina rekisteröitävien toimintojen ilmoituslomakkeet.

Maa-ainesluvat valmistelee kunnan ympäristönsuojelusihteeri ja luvan myöntää Luumäen kunnanhallitus. Maa-aineslupahakemus toimitetaan kunnan ympäristönsuojelusihteerille neljänä kappaleena.

Maa-aineshakemuslomakkeet löytyvät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.