Meluntorjunta

Melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä meluilmoitus kunnan ympäristönsuojelusihteerille. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen häiritsevän melun tai tärinän aiheuttamista.


Melu- ja tärinäilmoituslomake löytyy Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Luumäen kunnan alueella tehtyjä meluselvityksiä:

Valtatie 6 melunsuojaustarpeet ja -toimenpiteet välillä Jurvalan taajama – Luumäen motelli (Kotkaniemi).