Maaperän ja pohjavesien suojelu

Pilaantuneen maaperän puhdistamista ohjaa ympäristönsuojelulain 12. luku. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen vaatii joko ympäristöluvan tai ns. PIMA-ilmoituksen (ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta). Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee päätöksen puhdistamisesta.


Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta -lomake löytyy Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Luumäen pohjavesialueet löytyvät myös Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.