Leikkikentät

Parkunraitin leikkikenttä Jurvalassa.

Luumäellä on kuusi leikkikenttää, joista kolme sijaitsee Taavetissa ja kolme Jurvalassa. Taavetin leikkikentät sijaitsevat Honkakujalla, Patterikujalla ja Parsikonkujalla. Jurvalan leikkikentät sijaitsevat Korkearannankujalla, Parkunraitilla ja Laukuslahdentiellä.