Rakennuslupamaksut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaisesti luvan hakijan tai toimenpiteen suorittajan tulee maksaa kunnalle maksu viranomaistehtävistä


Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Lisää tietoa rakennuslupamaksuista löytyy oheisesta liitteestä.