Rakennusjärjestys

Luumäen kunnan rakennusjärjestyksessä esitetään tarpeellisia rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä määräyksiä.


Rakennusjärjestyksessä annetaan määräykset esimerkiksi paikallisista oloista johtuvaan suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseen ja muun muassa hyvän elinympäristön toteuttamiseen ja säilyttämiseen.

Kunnan rakennusjärjestys löytyy ohesta liitteenä.

Liitetiedostot: