Haja-asutuksen jätevedet

Uusi kiinteistö:

Rakennusluvan hakemisen yhteydessä täytetään yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta. Lisäksi tarvitaan liitteeksi jätevesisuunnitelma. Jätevesisuunnitelma koostuu asemapiirroksesta sekä jätevesijärjestelmän pysty- ja vaakaleikkauksesta. Rakennuslupahakemus liitteineen palautetaan kunnan tekniseen toimistoon.

Vanha kiinteistö:

Pelkän jätevesijärjestelmän kunnostaminen vaatii toimenpideluvan. Toimenpidelupahakemuksen liitteeksi tarvitaan jätevesisuunnitelma ja yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta. Toimenpidelupahakemus palautetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Jätevesijärjestelmä on oltava asianmukaisessa asetuksen vaatimassa kunnossa 31.10.2019 mennessä.

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Viemäriverkoston ulkopuolisen kiinteistön omistajan tulee täyttää selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake. Täytetty lomake tulee säilyttää kiinteistöllä. Avaa ja tulosta Ympäristöhallinnon Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake täältä.