Vaikuta Halmeenpelto-Virastotie-Patteritie asemakaavaan ja ehdota teiden nimiä

Halmeenpelto-Virastotie-Patteritie asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat yleisesti nähtävillä 16.5.–15.6.2019. Asukkaat ja muut osalliset voivat jättää kaavaluonnosta koskevat huomiot 15.6.2019 klo 15.00 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle osoitteeseen Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Asiakirjat, kuten luonnos ja suunnitelma, löytyvät kunnan verkkosivuilta täältä ja Luumäen kunnantalon tekniseltä osastolta osoitteessa Linnalantie 33.


(Kuvassa kartalle merkitty Patteritie, Virastotie ja Halmeenpelto)

Ehdota teiden nimiä Halmeenpellon alueelle

Kunnan tekninen toimi pyytää asukkailta nimiehdotuksia neljälle Halmeenpellon alueelle rakennettavalle tielle. Kaavaluonnoksen mukaan sinne on suunniteltu pientalovaltaista rakentamista. Ehdotukset tulee lähettää keskiviikkoon 19.6.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kunta ( a ) luumaki.fi. Viesti tulee otsikoida ”Halmeenpelto”. Kaavoitustyöryhmä käsittelee ne ja päättää viralliset tiennimet asemakaavaehdotukseen, jonka kunnanhallitus käsittelee elokuussa.

Virastotien alueen käyttöä suunnitellaan kaavaluonnoksen mukaan tehostettavan sen keskeisen sijainnin ja palveluiden läheisyyden perusteella. Alueella varaudutaan toteuttamaan myös sosiaalitoimen ja terveydenhoidon palveluita sekä asumiseen liittyviä hoivapalveluita. Alueelle suunnitellaan lisäksi Matkahuollon varaus. Liikenneratkaisu suunnitellaan linja-autoliikenne huomioon ottaen.

Patteritien alue suunnitellaan pientaloalueeksi siten, että sen rakennuskanta voidaan uudistaa vaiheittain. Alueen länsiosaan varaudutaan sijoittamaan hoivapalveluita asumisen yhteyteen.

 

Tarvittaessa lisätietoja

- kaavaluonnoksesta antavat
kaavan laatija Pertti Hartikainen p.0400 425 390, phartikainen ( a ) kolumbus.fi
tai kunnan tekninen johtaja Erik Forstén p. 040 844 5593, etunimi.sukunimi (a) luumaki.fi

- Halmeenpellon teiden nimeämisestä antaa
kunnan tekninen johtaja Erik Forstén p. 040 844 5593, etunimi.sukunimi ( a) luumaki.fi