Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä -hanke päättyi juhlallisesti

Luumäen kunta ja Pajarin Poikien eli JR 16 perinneyhdistys toteuttivat Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä -kehittämishankkeen, joka päättyi 19.10. pidettyyn juhlaan. Hankkeessa etsittiin lisää historiallisia matkailukohteita Itsenäisyydentielle läntisen Luumäen alueelta. Siinä keskityttiin tuntemattomampiin, Väliväylän tuntumassa oleviin ja Hamina-Taavetti -linjan linnoitteisiin. Lisäksi kartoitettiin kohteisiin liittyvää tietoa ja maastokohteita, jotka soveltuvat omatoimiseen tutustumiseen sekä opastettavaksi. Taavetin kirjastoon koottiin myös linnoitustöistä kertova näyttely, joka on esillä 18.11.2019 asti.

Joukolassa 19.10. pidetyssä juhlassa muisteltiin JR 16:n aikaa Taavetissa, jolloin se linnoitti Väliväylän alueella ennen talvisodan syttymistä sekä sen vuonna 1939 tekemiä linnoitustöitä. Juhlapäivän aikana Hietamiehessä paljastettiin uusi JR 16:n muistomerkki. Siihen otti osaa vajaat 90 kutsuvierasta ja kaikille avoimeen pääjuhlaan Joukolassa noin 160 henkilöä.

Joukolan ohjelmassa oli juhlan järjestäjien eli kunnan ja Pajarin Poikien perinneyhdistyksen tervehdykset, JR 16 Taavetissa -juhlaesitelmä sekä musiikkiesityksiä Rakuunasoittokunnalta ja Kangasvarren koululta. Lisäksi jaettiin huomionosoituksia muun muassa hanketyön tekijöille ja vapaaehtoisille, Hietamieheen esille laitetun puuveistoksen tekijälle sekä maanomistajille, Luumäen kunnalle myönnettiin Vapaussodan Perinneliiton Sininen risti.

Luumäen kunnan hallinnoima kehittämishanke toteutettiin Leader-rahoituksella. Hankkeen osarahoittajia olivat Pajarin Poikien perinneyhdistys ry, Salpalinjan perinneyhdistys, Luumäen Osuuspankki ja Salpa Hotelli/Kivijärven rantakiinteistöt. Mukana oli myös talkootyöläisiä. Hanke toteutetaan 1.5.2018–31.12.2019 aikana.

Syyskuussa käynnistynyt Itsenäisyydentie maalla ja vesillä -yleishanke jatkaa kehittämishankkeen työn tuloksista

Työ kehittämishankkeessa saavutettujen tulosten parissa jatkuu syyskuussa 2019 käynnistyneellä Itsenäisyydentie maalla ja vesillä -yleishankkeella. Siinä kehittämishankkeen aikana merkittyihin Itsenäisyydentien uusiin kohteisiin teetetään opastustaulut ja hankitaan liikenneopasteita.

Yleishanke parantaa Luumäen matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvää infrastruktuuria ja vetovoimaisuutta muun muassa merkitsemällä Kivijärven veneilyväyliä sekä rakentamalla veneilijöille ja melojille laiturit Kotkaniemeen ja Risulahteen.

Yleishyödyllistä investointihanketta hallinnoi Luumäen kunta. Se toteutetaan yhteistyössä Lemin kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019–30.6.2021 ja sen kustannusarvio on 229 000 euroa.
Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Luumäen ja Lemin kuntien yhteinen osuus on 68 700 euroa. Lemin kunnan osuus 8500 euroa kattaa kolmasosan venereitin kustannuksista, loput kustannukset ja toiminnot toteutuvat Luumäen puolella. Hanke on rinnakkainen meneillään olevien muiden matkailuhankkeiden kanssa.

Lisätietoa antaa
Projektityöntekijä Elina Lyijynen, etunimi.sukunimi@luumaki.fi, p. 040 7123 986