Luumäen Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 hyväksynyt kunnan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen välisen aiesopimuksen

Luumäen Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 hyväksynyt kunnan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen välisen aiesopimuksen. Aiesopimuksen tarkoituksena on varmistaa Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen ja Luumäen kunnan yhteinen tahtotila uuden Hyvinvointiaseman toteutuksesta ja vuokraamisesta. Nyt kun myös Hyvinvointialueen hallitus on hyväksynyt aiesopimuksen, Luumäen kunnalla on sen perusteella edellytykset käynnistää toteutussuunnittelun valmistelut ja syksyllä ihan oikea suunnittelu rakentamista varten. Kumpikaan osapuoli ei vielä tällä sopimuksella sitoudu hankkeen lopulliseen toteutukseen, mutta parhaalla myötätuulella osapuolet pääsevät tekemään jo ensi vuoden alussa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat sopimukset sotepalveluiden toimintaedellytysten turvaamiseksi Luumäellä.

 

Nykyisen tilaohjelman mukaan uudisrakennuksen kerrosala on noin 1749 m2 ja bruttoala 2297 m2. Rakennus sijoittuu Taavetin kuntakeskukseen Marttilantien varteen kirjaston läheisyyteen. Alustavassa suunnitelmaluonnoksessa tilat sijoittuvat kahteen maanpäälliseen kerrokseen sekä kellarikerrokseen. Rakennukseen on suunniteltu siirtyvän nykyisen hyvinvointiaseman palvelut lukuun ottamatta röntgentoimintaa ja Toimintakeskus Länsi-Saimaan vammaisten päivätoimintaa, jolle ollaan järjestämässä korvaavat tilat Luumäellä.

 

Yhteinen tahtotila on saada Luumäen kunnassa tarjottavat Sote-palvelut uusiin toimitiloihin vuoden 2024 kesällä.