Luumäen ja koko Suomen historiaa pursuava Itsenäisyydentie laajeni

Julkaistu 3.7. klo 14:00


JR 16 linnoitustöitä esittelevä taulu Huopaisenvirran reitillä. Kuva: Elina Lyijynen 

Taavetin länsi- ja pohjoispuolen maastoon on asennettu uusia Luumäen historiasta kertovia opastustauluja kesäkuun lopulla. Ne täydentävät ja tuovat esiin uusia aihepiirejä Itsenäisyydentiellä, joka avaa tarinoita Luumäen ja koko Suomen historiasta. Osa kohteista on saavutettavissa myös Huopaisenvirran laavun kautta kulkevalla reitillä.

Uudet opastustaulut kertovat Luumäen Salpalinjan takana tapahtuneesta linnoittamisesta sekä uitosta Väliväylällä. Vanha uittoreitti tunnetaan nykyään melontareittinä.

Vähemmän tunnettu asia on Väliväylän uittoreitin toimiminen puolustuslinjan vesiesteenä ja sen pohjoispuolen linnoittaminen Salpalinjasta länteen. Uittoväylän tuntumaan ehdittiin tehdä kiviesteitä jo vuoden 1939 lopulla ja sen pohjoispuolelle tehtiin kenttälinnoitteita välirauhan aikana. Ala-Kivijärven puolella linnoitteet yhdistyvät Hamina-Taavetti-puolustuslinjaan.

Myös Itsenäisyydentien esite ja nettisivut ovat päivittyneet. Katso lisätietoja uusista kohteista ja niiden sijainnista sekä reittiehdotus sivulta täältä.

Lisätietoja:
Itsenäisyydentie maalla ja vesillä -hanke, projektityöntekijä Elina Lyijynen, 040 7123 986 tai etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Itsenäisyydentie maalla ja vesillä -investointihanke

Itsenäisyydentie maalla ja vesillä on yleishyödyllinen investointihanke ja sen kustannusarvio on 229 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.  Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Luumäen ja Lemin kunnan yhteinen osuus on 68 700 euroa. Lemin kunnan osuus, 8500 euroa, kattaa kolmasosan venereitin kustannuksista, loput kustannukset ja toiminnot toteutuvat Luumäen puolella.

Hankkeessa merkitään Kivijärven veneilyväylät paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön, sekä rakennetaan yksi tai kaksi venelaituria ja veneenlaskupaikkaa sekä toteutetaan Itsenäisyydentien jatko. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019 – 30.6.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lemin kunnan kanssa.

Lisää hanketietoa on saatavilla Luumäen kunnan verkkosivuilta täältä.