Linnalantie, Marttilantie, Kauppakatu ja Taavetintie siirtyvät valtion omistuksesta kunnalle

Linnalantie, Marttilantie, Kauppakatu ja Taavetintie siirtyvät valtion omistuksesta Luumäen kunnalle. Sen myötä voimaanastuva lainsäädäntö vaikuttaa kyseisten teiden hoitoon. Muutos ei kuitenkaan aiheuta teiden varsilla oleville kiinteisönomistajille käytännössä mitään vaivaa, koska Luumäen kunta jatkaa katujen hoitoa aivan kuten tähänkin asti.

Linnalantie, Marttilantie, Kauppakatu ja Taavetintie ovat olleet valtion maanteitä palvellen merkittävästi myös Luumäen kunnan läpi kulkevaa liikennettä. Tällä hetkellä niillä kulkee lähes ainoastaan Luumäen sisäistä liikennettä tai liikennettä, jossa Luumäki on lähtö- tai päätepiste.

Koska Linnalantie, Marttilantie, Kauppakatu ja Taavetintie sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella ja ne palvelevat nykyään pääsääntöisesti sen liikennetarpeita, teiden siirtymisestä kunnan kaduiksi sovittiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan pykälässä 39, joka löytyy painamalla tästä, on tietoa kunnan katuja koskevasta lainsäädännöstä. Siinä mainitut asiat eivät ole aiemmin olleet voimassa Linnalantiellä, Marttilantiellä, Kauppakadulla ja Taavetintiellä, koska valtion omistamilla yleisillä teillä ei ole vastaavaa, lainsäädännön tuomaa velvoitetta kiinteistöille. Vaikka kunta hoitaa jatkossa edellä mainittuja katuja samalla tavalla kuin niitä on aiemminkin hoidettu, on sen tiedotettava kiinteistönomistajia muuttuneesta tilanteesta. Kiinteistönomistajia on tiedotettu muutoksesta myös kotiin lähetetyillä kirjeillä.

Lisätietoja antaa
Erik Forstén, Luumäen kunnan tekninen johtaja
040 844 5593 / etunimi.sukunimi ( a )luumaki.fi