Leader Länsi-Saimaa tiedottaa: Teemahankkeiden rahoitus- ja nuorten Kipinärahahaku alkanut, Leaderin pop-up-toimisto Luumäellä 11.12.

Yhdistys: työllistä nuori tai toteuta yhdistyksen pieniä investointeja - Haku 31.1.2020 mennessä

Työllistä Tiitus, palkkaa Pihla -teemahankkeessa yhdistys voi palkata 1-2 nuorta töihin kahdeksi viikoksi. 15-20-vuotiaan nuoren työllistämiseen yhdistys saa 600 euroa. Tuki on 80 % eli yhdistyksen omarahoitusosuus on 120 €. Yhdistyksille annetaan koulutusta työnantajavelvollisuuksista ja palkanlaskennasta ja työllistyvät nuoret saavat tietoa työelämän säännöistä.

Tehotonnit II -hankkeessa yhdistykset voivat hakea tukea pieniin yleishyödyllisiin investointeihin, joiden kustannusarvio on 1 000 - 10 000 euroa. Yhdistykset voivat parantaa alueen harrastusmahdollisuuksia, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia, kunnostaa yhteisessä käytössä olevia tiloja tai parantaa niiden turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 50 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Molemmat teemahankkeet toteutetaan kertakorvausmallilla eli maksatuksen haku on yksinkertaista. Kuitteja ja kirjanpitoa ei maksatuksen yhteydessä tarvita. Nuorten työllistämishankkeessa todisteeksi riittää nuoren työtodistus, raportti ja mahdolliset valokuvat tehdystä työstä. Investointihankkeessa hankinta tai rakentaminen todennetaan raportin ohella esim. valokuvilla.

Teemahanketta haetaan omalla hakemuslomakkeella. Katso tarkemmat tiedot Leader Länsi-Saimaan verkkosivuilta täältä.

Nuorille Kipinärahaa omiin hankkeisiin ja yrityskokeiluihin

13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahaa itse toteuttamiinsa projekteihin ja yrityskokeiluihin. Vuoden 2020 hakuajat: 31.1., 30.4 ja 30.9.

Nuorten ryhmä voi hakea Kipinärahaa yhteisölliseen ja yleishyödylliseen projektiin, joka hyödyttää isompaa joukkoa nuoria. Nuori yrittäjä (esim. 4H-yritys tai NY) voi hakea tukea yrityksensä perustamiseen tai kehittämiseen.

Leader-toimintatavan mukaisesti Kipinärahat myöntää alle 28-vuotiaista nuorista koostuva nuorisoryhmä. Jos Kipinärahat kiinnostavat, ota yhteyttä hankesihteeri Tiina Sirppiniemeen, puh. 045 135 2804, etunimi.sukunimi (a) leaderlansisaimaa.fi tai laita hakemus www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/.

Infoa tarjolla Leader Länsi-Saimaan Luumäen pop-up-toimistolla

Tule kyselemään teemahankkeista, muusta Leader-rahoituksesta tai nuorten Kipinärahoista pop-up-toimistoon Luumäellä tai Leader-toimistoon Lappeenrantaan (Raatimiehenkatu 18, 2. kerros, ei hissiä). Luumäelle pop-up-toimisto saapuu kunnantalon aulaan keskiviikkona 11.12. klo 10 - 12 osoitteen Linnalantie 33, Taavetti.