Jätevesijärjestelmän selvityslomake viemäriverkoston ulkopuolisen kiinteistön omistajalle

Viemäriverkoston ulkopuolisen kiinteistön omistajan tulee täyttää selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake. Täytetty lomake tulee säilyttää kiinteistöllä.

Lisätietoa sen täyttämiseen löydät Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n Selvitys järjestelmästä -sivulta. Pdf-lomakkeen voit avata ja tulostaa täältä.