Investointirahoituspäätöksen myötä Kivijärven venereitit toteutetaan ja Itsenäisyydentie laajenee

Kuva: Elina Lyijynen

Pitkään odotettu investointirahoituspäätös mahdollistaa Kivijärven venereittien merkitsemisen sekä muun muassa Kotkaniemeen rakennettavan laiturin rakentamisen. Myös Itsenäisyydentien maastoon saadaan toteutettua uusia kohteita.

Tätä hanketta on edeltänyt kaksi kehittämishanketta: Kivijärven venereitti- ja Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä -hankkeet, jossa on tehty suunnitelmat Kivijärvelle sekä kartoitettu uusia sotahistoriallisia kohteita. Rahoittajien kanssa vuoden 2018 puolella aloitetut keskustelut yhdistivät nämä kaksi erillistä suunnitelmaa. Yhteisenä tekijänä on mm. Kotkaniemi, joka on saavutettavissa sekä vesitse että Itsenäisyydentien kautta. Jo 100 vuotta sitten Väliväylän uittoreitti ja yhteydet Lemin suuntaan tapahtuivat Kivijärven kautta. Kivijärveä on mahdollisuus hyödyntää tänä päivänä enemmän. Itsenäisyydentie laajenee käsitteenä myös vesireiteille.

Hanke kehittää Luumäen matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvää infrastruktuuria ja vetovoimaisuutta. Osa toimista kohdistuu myös Lemin puolelle. Hankkeessa merkitään Kivijärven veneilyväylät paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Lisäksi rakennetaan kaksi venelaituria Kotkaniemeen ja Risulahteen sekä kaksi veneenlaskupaikkaa Hovinniemeen ja Paijainlahteen. Toivottu Kotkaniemen laituri pyritään saamaan käyttöön kesäksi 2020. Kivijärvellä työ alkaa väylien ruoppaamisella ja kivien räjäyttämisellä tarvittavissa kohdissa sekä laitureiden ja veneenlaskupaikkojen teolla. Seuraavana vuorossa ovat väylien merkitseminen sekä veneilykartan teko.

Itsenäisyydentien osalta alkavan hankkeen tavoitteena on toteuttaa kesäksi 2020 maastoon uudet kohdetaulut, päivittää tiestä kertovat verkkosivut sekä tuottaa jaettavaksi uusi esite. Venyneen investointirahoituspäätöksen vuoksi kaikkia kohteita ei voida toteuttaa tänä vuonna lähestyvän talven vuoksi. Uusia kohteita on tulossa Taavetin pohjois- ja länsipuolelle.

Hanke on yleishyödyllinen investointihanke ja sen kustannusarvio on 229 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.  Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Luumäen ja Lemin kunnan yhteinen osuus on 68 700 euroa. Lemin kunnan osuus, 8500 euroa, kattaa kolmasosan venereitin kustannuksista. Loput kustannukset ja toiminnot toteutuvat Luumäen puolella.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019–30.6.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta. Se toteutetaan yhteistyössä Lemin kunnan kanssa. Hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti projektipäällikkö ja yksi projektityöntekijä. Hanke on rinnakkainen meneillään olevin muiden matkailuhankkeiden kanssa, kuten Kotkaniemen sekä Salpalinjan ja Väliväylän kehittämishankkeiden kanssa.

Jatkossa hanketietoa on saatavilla Luumäen kunnan kotisivujen kautta.

Lisätietoja hankkeesta:
Kivijärven venereitit, projektipäällikkö Juha Tervonen, 040 5686 818, etunimi.sukunimi (a) luumaki.fi
Itsenäisyydentie, projektityöntekijä  Elina Lyijynen, 040 712 3986, etunimi.sukunimi (a) luumaki.fi