Ilmoittautuminen esiopetukseen, perusopetukseen ja iltapäivätoimintaan

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen ilmoittaudutaan päiväkodeista, kunnantalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta saatavalla lomakkeella. Lomake löytyy uutisen alaosasta liitteenä. Se tulee palauttaa 22.2.2019 mennessä sivistystoimistoon kunnantalolle.

Jos esiopetukseen tulevalla lapsella ei ole ennestään varhaiskasvatushoitopaikkaa ja hän tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, lapsesta täytetään lisäksi varhaiskasvatushakemus.Lomake löytyy uutisen alaosasta liitteenä.

Lisätietoja antaa Jurvalan päiväkodin johtaja Päivi Kuningas p. 040 352 5579 ja Taavetin päiväkodin johtaja Outi Kiviranta p. 040 712 3534.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet ja aiemmin lykkäystä saaneet. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilmassa Perusopetukseen ilmoittautuminen -lomakkeella. Lomake löytyy huoltajan Wilmasta lomakkeet-välilehdeltä. Ilmoittautumisaika perusopetukseen päättyy 22.2.2019. Kouluilla järjestetään tutustumispäivä erikseen ilmoitettavana ajankohtana keväällä.

Lisätietoja antaa Taavetin koulun rehtori Pekka Hyvärinen p. 040 546 2354 ja Kangasvarren koulun rehtori Timo Piesanen p. 040 545 3596.

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2.luokan oppilaille Kangasvarren ja Taavetin kouluissa koulupäivien jälkeen. Ilmoittautuminen tapahtuu 30.4.2019 mennessä  joko e-lomakkeella täällä  tai paperisella lomakkeella, joita saa iltapäivätoiminnan ohjaajilta (p. 040 3563 531/Kangasvarsi ja 0400 547 748/Taavetti)  ja sivistystoimistosta kunnantalolta. Paperilomakkeiden palautusohjeet lukevat lomakkeessa.

Iltapäivätoiminnasta perittävät maksut :
10 pv tai vähemmän/kk, maksu 30 €/kk/lapsi
enemmän kuin 10 pv/kk, maksu 60 €/kk/lapsi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkoja elokuussa 2019 alkavalle varhaiskasvatuksen syyskaudelle haetaan 22.2.2019 mennessä. Hakemus löytyy uutisen alaosasta liitteenä.

Hakemukset palautetaan joko osoitteeseen:
Jurvalan päiväkodin johtaja
Säkkijärvenkuja 14
54530 Luumäki
(Jurvalan päiväkotiin osoitetut hakemukset)

tai osoitteeseen
Taavetin päiväkodin johtaja
Koulutie 4
54500 Taavetti
(perhepäivähoitoon ja Taavetin päiväkotiin osoitetut hakemukset)

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös sähköisesti täältä. 

Lisätietoja antaa Jurvalan päiväkodin johtaja Päivi Kuningas p. 040 352 5579 ja Taavetin päiväkodin johtaja Outi Kiviranta p. 040 712 3534.

Varhaiskasvatukseen haetaan viimeistään 4 kk ennen tarvetta tai 2 vkoa ennen tarvetta, jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai koulutus.

Sivistyslautakunta