Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toteuttaa yhteistyötahojen kanssa sähköisen kyselyn eteläkarjalaisille

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toteuttaa yhteistyötahojen kanssa sähköisen kyselyn eteläkarjalaisille.

Eksote valmistelee yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kanssa seuraavaa laajaa hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021- 2024. Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus ovat lakisääteisiä ja ne ohjaavat Eksotea hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työn suunnittelussa, raportoinnissa ja arvioinnissa.

Kyselyn tavoitteena on saada tietoa millaiseksi kuntalaiset arvioivat oman elämänlaatunsa sekä terveytensä. Kyselyssä käytetään Maailman terveysjärjestön (WHO) lyhyttä elämänlaatumittaria. Kysely toteutetaan ensimmäistä kertaa Etelä-Karjalassa. Osallistumalla kyselyyn voi vaikuttaa seuraavan hyvinvointisuunnitelman sisältöön.

Kysely on esillä Eksoten verkkosivuilla sekä kuntien kotisivuilla. Kyselyyn voi vastata 30.10.2020 mennessä. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tietoja käytetään eteläkarjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelussa.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja:

Tuija Ylitörmänen, hyvinvointisuunnittelija (TtM), tuija.ylitormanen@eksote.fi, p. 040 8463495