Koulukuljetus

Luumäellä alakoululaisilla on mahdollisuus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus on yli 4 kilometriä. Yläkoululaisen koulumatka puolestaan kustannetaan, mikäli matkan pituus on yli 5 kilometriä. Maksulliseen koulukuljetukseen on mahdollisuus myös silloin, jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.


Lapsilla on oikeus päästä heitä lähinnä sijaitsevaan kouluun. Lapsi voidaan sijoittaa vanhempien halutessa toiseen kouluun, mutta tällöin lapsella ei ole enää oikeutta ilmaiseen koulukuljetukseen.

Ala- ja yläkoulujen koulukuljetukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä sivistystoimen palvelusihteeriin. Lukiolaisten koulukuljetusasioissa neuvoo Taavetin koulukeskuksen kanslisti.