Hanketieto

Luumäen kunnan hallinnoima hanke on koonnut yhteen uuden Kuutostien sivuun jäävän Jurvalan tieosuuden ja sen ulkopuolen nähtävyyskohteita sekä palveluita Itsenäisyydentien teeman alle. Itsenäisyydentie-hanke hyväksyttiin myös Suomi100 -ohjelmaan.

Merkittävimmät opastettavat kohteet tien varrella ovat Kotkaniemi, Salpalinjan kohteet ja Taavetin linnoitus. Paikallista väriä tuovat muistomerkit ja Luumäen kirkonmäki. Kohteet kertovat sekä Jurvalan alueen, Luumäen että koko Suomen historiasta. Eri kohteille kulkijoita ohjaavat liikenneopasteet sekä infopisteiden taulut karttoineen.  Kohdetauluissa on historia tietoa saatavilla suomenkielen ohella tiivistetysti sekä englanniksi että venäjäksi. Lisäksi tietoa jaetaan esitteen sekä kunnan sivustolla olevan esittelysivuston avulla.

Kaikkia kohteita ei voida enää esitellä paikan päällä, rakennuksia on purettu ja toimintoja lopetettu. Näistä voi kertoa enää tarinoiden avulla. Vanhojen tarinoiden rinnalle syntyy koko ajan uusia ja näistäkin on syytä kertoa. Joitain tarinoita on koottu Itsenäisyydentien sivuille ja osan niistä kertovat eri kohteissa toimivat oppaat. Hankkeen aikana on eri lähteistä koottu tietoa, jota voidaan hyödyntää jatkossa oppaiden koulutuksessa ja muussa Itsenäisyydentien tuotteistamisessa. Lähteitä ovat olleet eri julkaisut, tutkimukset sekä arkistot. Suuri kiitos kuuluu myös paikallisille historian harrastajille.

Hanketta suunniteltiin historian harrastajien toimesta jo vuosia aiemmin ja se toteutui Luumäen kunnan vetämänä hankkeena. Itsenäisyydentie-hankkeelle myönnettiin Leader-rahoitus ja se toteutettiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 93 000 euroa.  Hankkeen tulokset ovat loppuvuodesta 2017 sekä kuntalaisten ja matkailijoiden nähtävillä.