Nuorisovaltuusto

Luumäkeläisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä Kuntalain 26 § mukaan. Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Se edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Ryhmä edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joiden arvioidaan olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Luumäellä nuorisovaltuustoon kuuluu seitsemän yläkoulu-, lukio- tai amk-taustaista nuorta. Nuorisovaltuustolla on käytössään oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan.

Nuorisovaltuuston yhdyshenkilönä toimii nuoriso-ohjaaja Sanna Montonen ja kummivaltuutettuna kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Marttila-Inkilä.

Nuorisovaltuuston jäsenet ajalle 2017–2018:

Henri Hirvikallio, puheenjohtaja Yläkoulun edustaja
Pinja Huovinen   4H:n edustaja
Roni Rytkönen Seurakunnan edustaja
Vanessa Ristola Nuorisotila Jemman edustaja
Noora Parkko   Yläkoulun edustaja
Mona Inkilä Taavetin lukion edustaja
Roosa Koponen Taavetin lukion edustaja