Lautakunnat

Luumäen kunnan organisaatioon kuuluu viisi lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, sivistyslautakunta, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.


Lautakuntien määrästä ja jäsenten nimittämisestä vastaa kunnanvaltuusto. Lautakuntien jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta.