Lautakunnat

Luumäen kunnan organisaatioon kuuluu kuusi lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, koululautakunta, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja ympäristölautakunta.


Lautakuntien määrästä ja jäsenten nimittämisestä vastaa kunnanvaltuusto. Lautakuntien jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta.