Johtosäännöt

Johtosäännöillä järjestetään kunnan hallinto. Kunnanvaltuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista, niiden toiminnasta, tehtävistä ja toimivallan jaosta.


Kuntalain edellyttämä hallintosääntö sekä kunnanhallituksen johtosääntö ja valtuuston työjärjestys löytyvät ohesta liitteenä.