Nuoriso

Luumäen nuorisotoimi järjestää toimintaa pääasiassa 13–20 -vuotiaille nuorille. Nuorisotoimen Facebook-sivuilta löydät viikoittain päivittyvät tiedot nuorisotilojen aukioloista, retkistä ja tapahtumista. Tietoja löydät myös instagramista. Tykkää ja seuraa meitä!


Tarkoituksenamme on aktivoida ja osallistaa nuoria päihteettömässä ja päihteettömyyteen tukevassa ympäristössä.  Kesäisin järjestämme leirejä, syksyisin Syysjyräyksen sekä retken Kaamospuhallukseen ja lukuvuoden aikana toimivan liikunnallisen iltapäiväkerhon 1.–3. -luokkalaisille.

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista heidän omassa toimintaympäristössään. Nuorten oma mielipide toiminnastamme on meille tärkeää ja keräämmekin palautetta joka vuosi ja kehitämme toimintaamme sen mukaan. Olemme mukana etsivässä nuorisotyössä, Kaakonkulman nuorisotyön kehittämishankkeessa, koulujen päätöspartioinnissa, ehkäisevässä päihdetyössä, liikenneturvatyöryhmässä sekä lasten- ja nuorten moniammatillisessa yhteistyöverkostossa.

Nuorisotilat ovat auki peruskoulun lukuvuoden mukaisesti eli nuorisotilat ovat kesällä kiinni. Leirit pidetään pääosin kesäkuussa ja heinäkuussa ei juuri toimintoja ole.

Teemme yhteistyötä liikuntatoimen, seurakunnan nuorisotyön, naapurikuntien sekä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Luumäen nuoriso-ohjaajien toimisto löytyy kunnantalolta.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea ja ohjata pääsääntöisesti 18-29 -vuotiaita nuoria heidän elämänlaatunsa parantamiseksi.

Työ kohdistuu kokonaisvaltaisesti nuoren eri elämänalueisiin ja sitä tehdään yhteistyössä muiden nuoren ympärillä toimivien viranomaisten tai nuorta muuten lähellä olevien aikuisten (sosiaalisen verkoston) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa ja koordinoida asiakkaalle kuuluvia palveluita sekä yhdistää ammatillista osaamista ja voimavaroja asiakkaan hyväksi.

Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse, huoltaja tai yhteistyökumppani puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä toimipisteessä.

Etsivän työn rekisteristä vastaa:

Mervi Pekki
etsivä nuorisotyöntekijä
Luumäki, Lappeenranta
puh. 040 504 1945

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

FB: Luumaki-Lappeeranta etsivä nuorisotyöntekijä Mervi