Uutelan ranta-asemakaavan muutos hyväksytty

Luumäen kunnanvaltuusto on 8.5.2017 § 18 hyväksynyt Uutelan ranta-asemakaavan muutoksen, joka koskee tiloja Taiston tanner 1:165, Kiviranta 1:84 ja Touhula 1:83 Vainosenjärven ja Tervajärven välisellä alueella.

Päätös ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävinä oheisina liitteinä sekä Luumäen kunnan teknisessä toimistossa, Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Luumäellä 11.5.2017

Luumäen kunta