Luumäen rantaosayleiskaavan muutosehdotus nähtävillä 27.4. - 29.5.2017

Kunnanhallituksen 24.4.2017 § 123 päätöksen mukaisesti Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta Kelkjärvellä ja Keskisellä koskeva kaavaehdotus pidetään nähtävillä 27.4. - 29.5.2017 (MRA 19 §).

Asiakirjat ovat nähtävinä oheisina liitteinä sekä Luumäen kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Linnalantie 33, Taavetti, kunnantalon aukioloaikana klo 9 - 15.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella: Luumäen kunnanhallitus, Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antavat tarvittaessa

Luumäellä 27.4.2017

Luumäen kunnanhallitus