Luumäen rantaosayleiskaavan muutosehdotus

Kunnanhallituksen 21.5.2018 § 127 päätöksen mukaisesti Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta Kaajärvellä ja Hujajärvellä koskeva kaavaehdotus pidetään nähtävillä 24.5. – 22.6.2018  (MRA 19 §).

Asiakirjat ovat nähtävinä oheisina liitteinä sekä Luumäen kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Linnalantie 33, Taavetti, kunnantalon aukioloaikana klo 9 - 15.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella: Luumäen kunnanhallitus, Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antavat tarvittaessa