Luumäen rantaosayleiskaavan muutos koskien tiloja Järvikannas 1:34, Ellivuori 1:57, Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.9.2017 § 51  hyväksynyt  Luumäen rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tiloja Järvikannas 1:34, Ellivuori 1:57, Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129.

Päätös ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävänä Luumäen kunnan teknisellä osastolla sekä oheisissa liitteissä.

Luumäellä 7.9.2017
Luumäen kunta