Luumäen rantaosayleiskaavan muutoksen voimaantulo Kaajärvellä ja Hujajärvellä

Luumäen rantaosayleiskaavan muutos koskien tiloja Päivärinne 1.102, Ylätupa 1.139 ja Kalliotar 2:279  tulee voimaan tällä kuulutuksella kunnanvaltuuston 17.9.2018 § 35 hyväksymässä muodossa.

Luumäellä 29.10.2018
Luumäen kunnanhallitus