Kuulutus rantaosayleiskaavan muutoksesta

LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISTA KOSKEVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA KAAVALUONNOS KOSKIEN TILOJA PÄIVÄRINNE 441-434-1-102, YLÄTUPA 441-434-1-139 JA KALLIOTAR 441-409-2279, YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ   12.4. -  11.5.2018

Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.4.2018 § 81 päättänyt käynnistää Luumäen rantaosayleiskaavamuutoksen Kaajärvellä ja Hujajärvellä koskien tiloja Päivärinne  441-434-1-102, Ylätupa 441-434-1-139 ja Kalliotar 441-409-2279.

Lisäksi kunnanhallitus päätti asettaa Luumäen rantaosayleiskaavan muuttamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen MRA 30 § mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ajalle 12.4. – 11.5.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävänä Luumäen kunnan teknisellä osastolla, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti, sekä oheisissa liitteissä.

Kaavaluonnosta koskevat muistutukset tulee jättää nähtävillä oloaikana 11.5.2018 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavan laatija DI Pertti Hartikainen/Karttaako Oy, phartikainen@kolumbus.fi puh. 0400-425 390 tai tekninen johtaja Erik Forstén erik.forsten@luumaki.fi puh. 040-844 5593.

Luumäellä 10.4.2018
Luumäen kunnanhallitus

Liitetiedostot: