Kaavamuutoksen voimaantulo

Luumäen rantaosayleiskaavan muutokset koskien tiloja Järvikannas 1:34, Ellivuori 1:57, Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 tulevat voimaan tällä kuulutuksella kunnanvaltuuston  4.9.2017 § 51  hyväksymässä muodossa.

Luumäellä 9.10.2017
Luumäen kunnanhallitus