Tarjouspyyntö oppilaskuljetukset, ateriakuljetukset sekä asiointi- ja palvelukuljetukset

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö oppilaskuljetukset, ateriakuljetukset sekä asiointi- ja palvelukuljetukset

Tarjous on toimitettava 17.5.2017 klo 10.00 mennessä joko sähköisellä tarjouslomakkeella tai paperisena suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Luumäen kunta, koulutoimisto, Linnalantie 33, 54500 Taavetti. Kirjekuoren päälle merkintä ”Kuljetuskilpailutus”.

Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä. Aiemmin ilmoitettuihin päivämääriin mennessä toimitetut tarjoukset otetaan huomioon sellaisinaan, mikäli tarjoaja ei halua tehdä niihin tarkennuksia.

Tarjouspyyntö ja sen liitteet: