Taavetin keskustaa saneerataan – Pyörätien ja hulevesiviemäriverkoston rakentaminen Linnalan- ja Marttilantiellä alkaa 10.7.

Taavetin keskustaa saneerataan kesästä syksyyn 2018 asti.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rakennuttaa uutta pyörätietä Luumäen keskustaan Linnalantielle ja Marttilantielle. Pyörätien saneerauksen yhteydessä alueen kuivatusta parannetaan rakentamalla alueelle hulevesiviemäriverkostoa. Työn toteuttajaksi on valittu urakkakilpailutuksen perusteella Destia Oy.

Urakka alkaa pyörätien ja hulevesiviemärien rakentamisella Marttilantiellä, välillä Linnalantie – Pajatie, sekä Sepänkujalla uuden liittymän rakentamisella Teboilin huoltoasemalle. Urakan valmistelevat työt on jo aloitettu, mutta katukuvassa työnteko alkaa näkyä kaivinkoineen ja työmiehineen ti 10.7.. Heinäkuun lopussa työt aloitetaan Linnalantiellä pyörätien ja hulevesiviemärin rakentamisella välillä Patteritie – Marttilantie. Uusi pyörätie sijoittuu Linnalantien torin puoleiselle reunalle.

Samaan aikaan alueella tulee työskentelemään sähkö- ja teleoperaattorien urakoitsijoita purkamassa ja siirtämässä verkostoaan tulevan uuden pyörätien edestä.

Työt jatkuvat pitkälle syksyyn. Viimeisessä vaiheessa kohteessa tullaan tekemään reunakivien asennuksia, kiveystöitä, asfaltointia sekä puiden istutuksia.

Alueen asukkaita ja ohikulkijoita pyydetään huomioimaan työmaan kaivannot, alueella työskentelevät raskaat maansiirtoajoneuvot ja -koneet. Lisäksi kadulla liikkujia kehotetaan varovaisuuteen tietyömaa-alueella.

Taavetin keskustan muut saneeraukset valmistuvat elokuussa ja syyskuussa 2018

Taavetin keskustan kunnallistekniikan saneeraus Patteritiellä, Vallitiellä ja Riihitiellä sisältää alueen vesi- ja viemäriputkistojen, valaistuksen ja kaukolämpöputkistojen uusinnan sekä katujen kunnostuksen. Huhtikuussa alkaneet työt valmistuvat elokuun 2018 lopulla. Saneerauksen tekee Lappeenrannan Kuormausmiehet Oy.

Taavetin torin saneeraus alkaa elokuun alussa ja se kestää syyskuun 2018 lopulle. Alueella uusitaan sadevesiviemäröinti ja puustoa, tehdään uusia kiveyksiä ja asfaltointia ja siirretään rakennuksia. Saneerauksen tekee Peltolan Piha Oy.

 

Lisätietoa:

Linnalan- ja Marttilantien saneerauksen osalta antaa
Urakan työmaapäällikkö (Destia Oy) Lasse Kultanen, puh 0400 150 063, lasse.kultanen@destia.fi

Taavetin keskustan kunnallistekniikan ja torin saneerauksen osalta antaa
Luumäen kunnanrakennusmestari Juha Inkilä, 040 0896 164, juha.inkila@luumaki.fi